Fakturagebyr

Kan jeg stryke fakturagebyr?

Fakturagebyrer er mange ganger urettmessige høye. Kan jeg unnlate å betale det? Jeg fikk en faktura på totalt 562,50,- hvor fakturagebyret utgjør 62,50,- (inklusive mva). De har altså lagt moms på fakturagebyret også! Jeg har sjeldent fått et så høyt fakturagebyr, så jeg måtte jo undersøke nærmere rundt dette. Ikke fordi jeg ikke har råd [...]

Fakturagebyrer er mange ganger urettmessige høye. Kan jeg unnlate å betale det? Jeg fikk en faktura på totalt 562,50,- hvor fakturagebyret utgjør 62,50,- (inklusive mva). De har altså lagt moms på fakturagebyret også! Jeg har sjeldent fått et så høyt fakturagebyr, så jeg måtte jo undersøke nærmere rundt dette. Ikke fordi jeg ikke har råd til å betale 62 kroner, men riktig skal være riktig. Her er fakturaen jeg fikk:

Jeg skrev en mail til de om at jeg tok meg friheten med å ikke betale fakturagebyretFakturagebyr. Jeg har ikke fått noe svar ennå. Før jeg sendte av gårde denne mailen gjorde jeg en del research. Det er helt vanlig at det blir lagt moms på fakturagebyret, så det er helt greit. En annen ting er at jeg får et fakturagebyr i det hele tatt.

Etter å ha lest en del i forumer, blogger og ikke minst forbrukerkjøpsloven kom jeg frem til at man kan kreve fakturagebyr kun hvis det er avtalt med kunden (meg) på forhånd. Jeg har derfor anledning til å unnlate å betale fakturagebyret siden det ikke er avtalt på forhånd.

 

Sitat fra §37 i forbrukerkjøpsloven:

Er kjøp inngått uten at prisen følger av avtalen eller av opplysninger selgeren har gitt i annonser, utstillingstilbud e.l., skal forbrukeren betale gjengs pris på avtaletiden for samme slags ting solgt under tilsvarende forhold, for så vidt prisen ikke er urimelig. Er det ingen slik gjengs pris, må forbrukeren betale det som er rimelig under hensyn til tingens art og godhet og forholdene ellers.

Skal kjøpesummen fastsettes etter tall, mål eller vekt, legges til grunn mengden på det tidspunktet da risikoen for tingen går over på forbrukeren. Er prisen fastsatt etter vekt, trekkes først vekten av innpakningen fra.

Selgeren kan ikke i tillegg til kjøpesummen kreve gebyr for utstedelse og sending av regning hvis ikke dette klart følger av avtalen.

Er det noen som har noen erfaringer med dette? Legg inn en kommentar :)